نمایش دادن همه 7 نتیجه

محافظ چهارخونه

محافظ پکیج

محصولات موجود

رنگ

سفید

ولتاژ قطع پایین

۱۷۵ولت

-ولتاژ قطع بالا

۲۵۰ولت

محدوده ولتاژ کاری

۱۷۰الی۲۵۰ولت

زمان تاخیر

۶۰ثانیه

محافظ چهارخونه صوتی و تصویری

محصولات موجود

رنگ

سفید

ولتاژ قطع پایین

۱۷۵ولت

ولتاژ قطع بالا

۲۵۰ولت

محدوده ولتاژ کاری

۱۷۰الی۲۵۰ولت

زمان تاخیر

۶۰ثانیه

محافظ دوخانه یخچال و فریزر

محصولات موجود

رنگ

سفید

ولتاژ قطع پایین

۱۷۵ولت

-ولتاژ قطع بالا

۲۵۰ولت

محدوده ولتاژ کاری

۱۷۰الی۲۵۰ولت

زمان تاخیر

۴الی۶دقیقه

نام کالا:محافظ کولر گازی،لباسشویی ،ظرفشویی

محصولات موجود

رنگ

سفید

ولتاژ قطع پایین

۱۷۵ولت

-ولتاژ قطع بالا

۲۵۰ولت

محدوده ولتاژ کاری

۱۷۰الی۲۵۰ولت

زمان تاخیر

۴الی۶دقیقه

هواکش10 – کد1004

محصولات موجود

1,520,000.00 ریال
کد کالا

1002

پروانه

9پر

سایز حفره نمره

10

هواکش10-کد1002

محصولات موجود

کد کالا

1002

پروانه

9پر

سایز حفره نمره

10

هواکش10-کد1003

محصولات موجود

کد کالا

1002

پروانه

9پر

سایز حفره نمره

10