آفتابی
استاندارد
مهتابی

لامپ 12 وات حبابی

45,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

لامپ 15 وات حبابی

65,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

لامپ 20 وات حبابی

85,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

لامپ 30 وات استوانه ای

145,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

لامپ 40 وات استوانه ای

225,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

لامپ 50 وات استوانه ای

260,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

لامپ 9 وات حبابی

35,000 تومان
آفتابی
استاندارد
مهتابی

لامپ ال ای دی 7 وات اشکی

35,000 تومان